Θέκλα Κυρίτση (ΚΙΙΦ): Η εμφάνιση γυναικείων κινημάτων στην Κύπρο (1878-1940)

By Θέκλα Κυρίτση, Sat 26 November 2016, in category Recordings

FKE4

Θέκλα Κυρίτση (ΚΙΙΦ): Η εμφάνιση γυναικείων κινημάτων στην Κύπρο (1878-1940)

ΚΙΙΦ: Το Κέντρο Ισότητας και Ιστορίας του Φύλου αποτελεί μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από ομάδα γυναικών και αντρών με κοινό ενδιαφέρον στα θέματα ισότητας και ιστορίας του Φύλου. Όσες και όσοι συμμετέχουν στο Κέντρο εργάζονται εθελοντικά με σκοπό να συνεισφέρουν με τη δράση τους στη μελέτη και προώθηση της ισότητας των φύλων στην Κύπρο, καθώς και της έμφυλης ιστορίας της Κύπρου.

Βίντεο:

Ηχογράφηση:

Παρουσίαση:

Θέκλα Κυρίτση

Θέκλα Κυρίτση (ΚΙΙΦ)