χαριτίνη+έλενα=lfe

By Xaritini Kiriakou, Elena Vasiliou, Fri 08 December 2017, in category Recordings

FKE5

χαριτίνη+έλενα=lfe

(xaritini+elena=lfe)

Χαριτίνη Κυριάκου & Έλενα Βασιλείου Μια παραστασιακή διάλεξη με τις Χαριτίνη Κυριάκου και Έλενα Βασιλείου σε σχέση με τις αντιφάσεις και την (α)ορατότητα της γυναικείας και λεσβιακής επιθυμίας.

Xaritini Kyriakou & Elena Vasiliou A performative lecture with xaritini Kyriakou and Elena Vasiliou in relation to the ambiguities and the (in)visibility of female and lesbian desire.

Βίντεο (παρουσίαση) / Video (presentation)

Not available at this time

Ηχογράφηση (παρουσίαση + συζήτηση) / Audio (presentation + discussion)